ผู้เขียน หัวข้อ: ปืนสวัสดิการ ที่ห้ามโอน หรือโอนได้โดยมีเงื่อนไข  (อ่าน 20297 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ เรียวมะ

 • รักในหลวง
 • อ้วนดำอ้วนดำ
 • .577 Nitro Express 3"
 • ******
 • กระทู้: 45,841
 • เพศ: ชาย
 • สิ่งที่ทำให้คนเราสุขหรือทุกข์..คือใจของตัวเราเอง..
พอดีเจอมาเลยนำมาฝากเผื่อท่านที่มีปืนสวัสดิการ
     
เงื่อนไขปืนสวัสดิการ ที่ห้ามโอน หรือโอนได้โดยมีเงื่อนไข  หามาให้พอประดับเป็นความรู้ ส่วนใหญ่ถูกกำหนดเงื่อนไขตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา


                                                                 เงื่อนไขในการโอนอาวุธปืนสวัสดิการ


ลำดับ           หน่วยงาน                                             ระยะเวลาห้ามโอน(ปี)                      หมายเหตุ(เงื่อนไข)

1.      กองบัญชาการทหารสูงสุด                                        -                                     ในระหว่างรับราชการ

2.      สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                5                                     เว้นแต่ การโอนทางมรดก

3.      กรมสรรพาวุธทหารบก                                        5                                   เว้นแต่ การโอนทางมรดก

4.      ศูนย์บฏิบัติการกองทัพบก                                       5                                     เว้นแต่ การโอนทางมรดก

5.      กรมสวัสดิการทหารเรือ                                        5                                     เว้นแต่ การโอนทางมรดก หรือต้องได้รับ

อนุญาตจาก สก.ทร.ก่อน

6.      กรมสรรพาวุธทหารเรือ                                        -                                     จนกว่าจะมีอายุ 59 ปีขึ้นไป หรือออกจากราชการแล้วโดย
                                                                                                   ต้องครอบครองปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หากมีความจำเป็นอย่าง
                                                                                                   อื่นต้องได้รับอนุญาตจากกองทัพเรือก่อน
7.      กรมสวัสดิการทหารอากาศ                 5                      เว้นแต่ การโอนทางมรดก หรือระหว่าง ทอ.ด้วยกัน นอกจากนี้ต้อง
                                                                                                   ได้รับอนุญาตจากเจ้ากรม สก.ทอ.ก่อนหรืออยู่ในดุลยพินิจของ
                                                                                                   นายทะบียนอาวุธปืน  กรุงเทพ
8.      กรมสรรพาวุธทหารอากาศ                 5                       เว้นแต่ ได้รับอนุมัติจาก ผบ.ทอ.
9.      สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย         5                       เว้นแต่ การโอนทางมรดก หรือมีความจำเป็นอย่างอื่นต้องได้รับ
                                                                                                    อนุญาตจาก มท.ก่อน
10.      กรมราชทัณฑ์                                 5                       โดยให้โอนได้เฉพาะระหว่างข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ
                                                                                                    ของกรมราชทัณฑ์ เว้นแต่ การรับมรดก
11.      สวัสดิการกรมตำรวจ                          -                       ห้ามโอนเว้นแต่ การโอนทางมรดก
12.      สหกรณ์นครบาล                                  -                       ห้ามโอน โดยเด็ดขาด
13.      ทภ. 3                                          -                       ห้ามโอน โดยเด็ดขาด
14.      พล.ม.1                                          -                       ห้ามโอน โดยเด็ดขาด
15.      กรมศุลกากร                                 1                                -
16.      การท่าเรือแห่งประเทศไทย                 2                       เว้นแต่ การโอนทางมรดก
17.      สก.ทร.(ปี2539)                            -                             เว้นแต่ การโอนทางมรดก หรือโอนระหว่างข้าราชการ ทร.
                                                                                                    หรือได้รับอนุญาตจาก สก.ทร.ก่อน หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
                                                                                                    นายทะเบียนอาวุธปืน
18.      สก.ทบ.(โดย ทภ.1)                         5                       เว้นแต่ การโอนทางมรดก หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
                                                                                                    นายทะเบียนอาวุธปืน
19.      ศรภ.บก.สส.                                 5                       เว้นแต่ การโอนทางมรดก
20.      กรมป่าไม้ , ปปส. , ตร.ปส.                  -                       โอนให้ได้เฉพาะข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดกรมป่าไม้
                                                                                                    ข้าราชการ ปปส. , ตร.ปส. เท่านั้น เว้นแต่การรับมรดก
21.      สก.ตร.(ปี 2539)                                  -                       เว้นแต่ โดนให้ข้าราชการตำรวจหรือการรับมรดก เท่านั้น
22.      บก.สส.(2540)                                  -                       เว้นแต่ การโอนทางมรดก หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
                                                                                                    นายทะเบียนอาวุธปืน
23.      สก.ทบ.                                          -                       เว้นแต่ การโอนทางมรดก หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
                                                                                                    นายทะเบียนอาวุธปืน
24.      กรมยุทธบริการ บก.สส.                  -                       ห้ามโอนระหว่างรับราชการ หากมีความจำเป็น ต้องได้รับอนุญาต
                                                                                                    จาก นายทหารยศชั้นพลโทฯก่อน
25.      สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ปี2543)   -                       เว้นแต่ การโอนทางมรดก
26.      กรมการปกครอง(ปี2548)                   -                       เว้นแต่ การโอนทางมรดก
27.      บก.ตชด.(ปี 2548)                           -                       เว้นแต่ การโอนทางมรดก         
28.      สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ปี2548)   --                       เว้นแต่ การโอนทางมรดก
29.      สำนักข่าวกรองแห่งชาติ(ปี2548)           -                       เว้นแต่ การโอนทางมรดก
30.      มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา(ปี 2548)   -                       เว้นแต่ การโอนทางมรดก
31.      ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(ปี2548)   -               เว้นแต่ การโอนทางมรดก
32.      กรมทางหลวง(ปี2548)                   -                       เว้นแต่ การโอนทางมรดก
33.      กรมทางหลวงชนบท(ปี2548)           -                       เว้นแต่ การโอนทางมรดก
34.      สวัสดิการกองทัพอากาศ(ปี2549)     -                       เว้นแต่ การโอนทางมรดก
35.      สวัสดิการกองทัพบก(ปี2549)           -                       เว้นแต่ การโอนทางมรดก
36.      กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8 (ปี(2549)   -               เว้นแต่ การโอนทางมรดก
37.      กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 4 (ปี(2549)   -               เว้นแต่ การโอนทางมรดก
38.      กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 6 (ปี(2549)   -               เว้นแต่ การโอนทางมรดก
39.      กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 1,2,5,7 (ปี(2549)   -       เว้นแต่ การโอนทางมรดก
40.      กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 3 (ปี(2549)   -               เว้นแต่ การโอนทางมรดก
41.      กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 9 (ปี(2549)   -               เว้นแต่ การโอนทางมรดก
42.      สวัสดิการกระทรวงมหาดไทย          -                       เว้นแต่ การโอนทางมรดก
43.      กรมทางหลวง (ปี2551)                  -                       เว้นแต่ การโอนทางมรดก

หมายเหตุ  เงื่อนไขข้างต้นถูกกำหนดประมาณ ปี 2537 เป็นต้นมา ซึ่งปืนสวัสดิการก่อนหน้านี้ไม่มีเงื่อนไขห้ามโอนการดูเลขทะเบียนโดยทั่วไป

ประมาณปี 2518 เครื่องหมายทะเบียนปืน กำหนดเลขสองหลักแรก(จากซ้ายไปขวา)
ด้วยเลข ปี ตามด้วยเลขลำดับการทำเครื่องหมายทะเบียน

ปืนทะเบียน กท xxxxxxx

ปืนก่อนปี 2550 ยังไม่มีการกำหนดกลุ่มเลข จนกระทั่ง
ตั้งแต่   ปี 2550 เริ่มใช้ ตัวเลข ปี ตามด้วย..............(ตัวที่สามจากซ้าย)

เลข 0 กรณีเป็นปืนสั้นร้านค้า   ปืนบุคคลนำเข้า (ไม่ใช่สวัสดิการ)

เลข 1 ถึง 4  และเลข 7 ถึง 9 เป็นปืนสวัสดิการ
ส่วน เลข 5 ถึง 6 เป็นปืนยาว ร้าน และบุคคล

และตัวถัดไปเป็นเลขลำดับการทำเครื่องหมายตามปกติ

สรุปปืนที่ตอกทำเครื่องหมาย กท
ปี 2550 กท 5000001 ถึง 5008064 เป็นปืนสั้นร้านและบุคคล
            กท 5050001 ถึง 5059733 เป็นปืนยาวร้านและบุคคล
             นอกนั้นสวัสดิการ

ปี 2551 กท 5100001  ถึง  5107560  เป็นปืนสั้นร้านและบุคคล
            กท 5150001  ถึง  5158992  เป็นปืนยาวร้านและบุคคล
            กท 5110001  ถึง  5148266  เป็นปืนสั้นสวัสดิการ
            กท 5170001  ถึง  5179980  เป็นปืนยาวสวัสดิการ
ปี 2552   หลักการเดียวกันครับเลข 1 ถึง 4  และเลข 7 ถึง 9 เป็นปืนสวัสดิการ
ส่วน เลข 5 ถึง 6 เป็นปืนยาว ร้าน และบุคคล
และตัวถัดไปเป็นเลขลำดับการทำเครื่องหมายตามปกติ

นอกจากที่ว่ามานี้  จดเลขทะเบียนขอตรวจสอบข้อมูล ป.4 ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอ
ที่ระบุเครื่องหมายทะเบียน เช่น ตัวอย่าง พบ1 /xxxx   ก็หมายถึงอำเภอเมืองเพชรบุรี
(อักษรชื่อย่อจังหวัดตามด้วยเลขลำดับอำเภอตามที่แต่ละจังหวัดกำหนด)
ส่วนอำเภอใด ใช้เลขใด ต้องโทรสอบถามดูเอาครับ
 
การตรวจสอบสำหรับที่วังไชยาถือว่างานหนักครับ เพราะเจ้าหน้าที่ท่านต้องค้นจากเอกสารที่มีอยู่เดิม
แต่อีกไม่กี่เดือน หากโปรแกรมทะเบียนอาวุธปืนและการนำเข้าข้อมูลที่กำลัง
เร่งดำเนินการโดยบริษัทฯผู้รับจ้างแล้วเสร็จ คงตรวจสอบได้ง่ายขึ้นครับ

ความเห็น
เงื่อนไขห้ามโอน เป็นเงื่อนไขที่โครงการได้กำหนดไว้สำหรับผู้มีสิทธิซื้อปืนตามโครงการ
ผู้ซื้อจึงต้องผูกพันตามเงื่อนไข ซึ่งปืนสวัสดิการเป็นการขายอาวุธปืนในราคาต่ำกว่าท้องตลาด
เพื่อช่วยเหลือข้าราชการหรือผู้มีหน้าที่ช่วยเหลือราชการ  โดย รมว.มท.ผู้อนุญาตเป็นผู้กำหนดเงื่อนไข
ประกอบการอนุญาต  ไม่ได้ตราเป็นกฏหมาย
หากจะซื้อขาย     เป็นการผิดเงื่อนไขของโครงการ จึงไม่อาจดำเนินการได้ หากนายทะเบียน
ไม่รอบคอบหรือตั้งใจอนุญาตให้บุคคลอื่นรับโอนได้ โดยออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน(ป.4)
ปืนกระบอกดังกล่าว ให้แก่ผู้รับโอนซึ่งอาจจะไม่ทราบ(หรือทราบ)      ผู้รับโอนก็ไม่น่าจะมีความผิด( กฏหมาย )
แต่ รมว.มท.เป็นผู้บังคับบัญชาของนายทะเบียนท้องที่
การที่นายทะเบียนฝ่าฝืนคำสั่ง รมว.มท.ที่กำหนดเงื่อนไขไว้    นายทะเบียนก็ต้องรับผิดชอบตัวเอง
เพราะ ป.4 ปืนสวัสดิการ ที่ไม่ได้ประทับข้อความห้ามโอน      ไม่ได้หมายความว่าไม่ห้ามโอน


ขอขอบคุณท่านเจ้าของข้อมูลครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 23, 2012, 05:42:20 PM โดย เรียวมะจัง »
                                         

ออฟไลน์ VODKA.357

 • ซาตาน...ล้านเล่มเกวียน
 • .700 Nitro Express
 • ******
 • กระทู้: 119,388
 • เพศ: หญิง
 • Secret Weapon
  • “ มีดไทย By Vodka Limited Edtion ”
ขอบคุณค่ะ  :)

ออฟไลน์ น้ำยม

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 5,550
เอ...รู้สึกว่าจะมีกรณีผ่อนผันของ สตช.ออกมาให้ปืนสวัสดิการที่ห้ามโอนเว้นแต่มรดก
     จำนวน กว่าหมื่นกระบอก ให้โอนได้แล้วนะครับ ใครมีข้อมูลตรงนี้บ้าง
พ่อสอนว่า หากเป็นคนดีที่สุดไม่ได้ ก็อย่าเป็นคนเลว ให้เป็นคนธรรมดาก็พอ

ออฟไลน์ หนุ่มน้ามนคนปากช่อง(โอป้า)

 • .50 Browning Machine Gun
 • ****
 • กระทู้: 4,670
 • เพศ: ชาย
เอ...รู้สึกว่าจะมีกรณีผ่อนผันของ สตช.ออกมาให้ปืนสวัสดิการที่ห้ามโอนเว้นแต่มรดก
     จำนวน กว่าหมื่นกระบอก ให้โอนได้แล้วนะครับ ใครมีข้อมูลตรงนี้บ้าง
ของ ตำรวจ มีกฏว่า ห้ามโอน5 ปีครับ
เพราะ อาวุธต้องให้ทันสมัยเพื่อไว้สู้กับผู้ร้ายได้
อยากรู้วิธีโอนได้โทรมาหาผมนะครับ 083-6996770 (แต่ถ้าซื้อจาก สนอส โอนไม่ได้นะจ๊ะ)

ออฟไลน์ น้ำยม

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 5,550
เอ...รู้สึกว่าจะมีกรณีผ่อนผันของ สตช.ออกมาให้ปืนสวัสดิการที่ห้ามโอนเว้นแต่มรดก
     จำนวน กว่าหมื่นกระบอก ให้โอนได้แล้วนะครับ ใครมีข้อมูลตรงนี้บ้าง
ของ ตำรวจ มีกฏว่า ห้ามโอน5 ปีครับ
เพราะ อาวุธต้องให้ทันสมัยเพื่อไว้สู้กับผู้ร้ายได้
อยากรู้วิธีโอนได้โทรมาหาผมนะครับ 083-6996770 (แต่ถ้าซื้อจาก สนอส โอนไม่ได้นะจ๊ะ)

ของผม  สป.มท ครับ  ห้ามโอน ยกเว้นมรดก (ปั๋มเต็มๆ ใน ป4)
พ่อสอนว่า หากเป็นคนดีที่สุดไม่ได้ ก็อย่าเป็นคนเลว ให้เป็นคนธรรมดาก็พอ

ออฟไลน์ Dash

 • Newbie
 • กระทู้: 9
ภรรยาผมรับราชการที่โรงเรียนเทศบาล ถ้าซื้ออาวุธปืนจะเป็นสวัสดิการของส่วนใหนครับ แล้วสามารถโอนได้มั๊ยครับ

ออฟไลน์ หนุ่มน้ามนคนปากช่อง(โอป้า)

 • .50 Browning Machine Gun
 • ****
 • กระทู้: 4,670
 • เพศ: ชาย
ภรรยาผมรับราชการที่โรงเรียนเทศบาล ถ้าซื้ออาวุธปืนจะเป็นสวัสดิการของส่วนใหนครับ แล้วสามารถโอนได้มั๊ยครับ
ซื้อได้ทุกโครงการครับ แต่ตอนนี้ที่ซื้อได้แล้วรอ5ปีโอนคือ สนสก ครับ
รายละเอียดโทรสอบถามผมได้เลยครับ 083-6996770

ออฟไลน์ tamkung2

 • Newbie
 • กระทู้: 5
Re: ปืนสวัสดิการ ที่ห้ามโอน หรือโอนได้โดยมีเงื่อนไข
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2011, 03:18:14 PM »
ลูกจ้างชั่วคราว อบต.ซื้อของสน.อส.ได้มั้ยครับ.........ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบ

ออฟไลน์ หนุ่มน้ามนคนปากช่อง(โอป้า)

 • .50 Browning Machine Gun
 • ****
 • กระทู้: 4,670
 • เพศ: ชาย
Re: ปืนสวัสดิการ ที่ห้ามโอน หรือโอนได้โดยมีเงื่อนไข
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2011, 10:26:14 AM »
ลูกจ้างชั่วคราว อบต.ซื้อของสน.อส.ได้มั้ยครับ.........ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบ
ปีต่อปีไม่ได้ครับถ้าภาระกิจ4ปีซื้อได้ครับ